Programy pro školy

Programy pro třídy

Ve školním roce 2023/2024 školám nabízíme tématické preventivní programy pro třídy. Program pro jednu třídu na jeden školní rok se skládá ze dvou bloků, které na sebe navazují a nelze je realizovat odděleně. Pro šestou třídu doporučujeme program zaměřený na Vztahy ve třídě a šikanu, pro sedmou třídu je určen program Práce se stresem, pro osmé ročníky Trávení času a závislostní chování, pro devátou třídu je určeno téma Partnerských vztahů a sexuality. Jeden blok je v rozsahu tří vyučovacích hodin, bloky na sebe navazují s odstupem minimálně 6 týdnů. Programy nabízíme školám na Frýdlantsku, objednat je pro konkrétní třídu může ředitel či zástupce školy. Programy jsou realizovány pro školu bezplatně.