Nabízené služby

S čím Vám můžeme pomoci:

Obrátit se na nás můžete i v jiných situacích.

Co Vás u nás čeká?

1. Objednání - na první konzultaci je třeba se předem objednat (telefonicky, e-mailem nebo osobně), abychom mohli zaručit dostatek společného času. 

2. První kontakt – domluvíme si osobní schůzku  s cílem zmapovat aktuální situaci. Následně zvolíme nejvhodnější způsob spolupráce a nabídneme Vám přesný termín setkání s konkrétním odborným pracovníkem. První setkání probíhá výhradně za účasti dospělých (to znamená bez dítěte).

3. Konzultace – na prvním setkání s klíčovým pracovníkem vytvoříte plán spolupráce, domluvíte se na podobě spolupráce, přibližném počtu setkání, frekvenci, účastnících apod.

Krizová intervence

Nabízíme také službu Krizová intervence - pomoc v akutní krizi zejména lidem ohroženým domácím násilím a obětem sexuálních i jiných trestných činů. Služba je anonymní, bezplatná a není vázána na klasickou cílovou skupinu (není určena pouze dětem a mladistvým a jejich blízkým). Termín konzultace se budeme snažit dát co nejrychleji. Případné dotazy rádi zodpovíme nejen na telefonu a emailu, ale i na facebooku. 

Dětská vrstevnická skupina

V rámci ambulantních služeb nabízíme kromě individuálních a rodinných konzultací i docházení do dětské vrstevnické skupiny. Skupina je určena těm, kteří chtějí zlepšit své sociální a komunikační dovednosti, poznat nové lidi, trénovat spolupráci, prohlubovat sebepoznání a povídat si o různých tématech, jako jsou například vztahy, škola, rodina apod.