Nabízené služby

S čím Vám můžeme pomoci:

  • NESHODY V RODINĚ (výchovná nejednotnost rodičů, neshody mezi jednotlivými členy, rozvodové situace, dlouhodobé konflikty mezi sourozenci, komplikované vztahy v rodině)
  • VÝCHOVNÉ OBTÍŽE (nerespektování autorit ve škole i doma, záškoláctví, lhaní, útěky z domova, školní neúspěšnost, agresivita, experimenty s návykovými látkami a závislostní chování)
  • VZTAHY S VRSTEVNÍKY (neporozumění okolí, konflikty nebo odmítání spolužáky, absence kamarádů, zkušenost se šikanou na straně oběti i agresora a další)
  • NÁROČNÉ SITUACE (stavy po rozchodech, rozvodech, vyrovnávání se se ztrátou, prožitá traumata či krize, obavy o sebe či někoho blízkého a další)
  • OSOBNOSTNÍ A PSYCHICKÉ PROBLÉMY (neklid, úzkosti, nesoustředěnost, depresivní ladění, potíže s jídlem, pomočování, psychosomatické obtíže apod.)

Obrátit se na nás můžete i v jiných situacích.

Co Vás u nás čeká?

1. Objednání - na první konzultaci je třeba se předem objednat (telefonicky, e-mailem nebo osobně), abychom mohli zaručit dostatek společného času.

2. První kontakt – naše sociální pracovnice si Vás pozve na osobní schůzku s cílem zmapovat aktuální situaci. Na základě této schůzky pak zvolíme nejvhodnější způsob spolupráce a nabídneme Vám přesný termín setkání s konkrétním odborným pracovníkem. Preferujeme, aby na toto setkání přišel pouze iniciátor kontaktu.

3. Konzultace – na prvním setkání s klíčovým pracovníkem vytvoříte plán spolupráce, domluvíte se na podobě spolupráce, přibližném počtu setkání, frekvenci, účastnících apod.

Krizová intervence

Nabízíme také službu Krizová intervence - pomoc v akutní krizi zejména lidem ohroženým domácím násilím a obětem sexuálních i jiných trestných činů. Služba je anonymní, bezplatná a není vázána na klasickou cílovou skupinu (není určena pouze dětem a mladistvým a jejich blízkým). Termín konzultace se budeme snažit dát co nejrychleji. Případné dotazy rádi zodpovíme nejen na telefonu a emailu, ale i na facebooku.

Dětská vrstevnická skupina

V rámci ambulantních služeb nabízíme kromě individuálních a rodinných konzultací i docházení do dětské vrstevnické skupiny. Tato služba je určena žákům od 10 do 16 let, výběr konkrétních dětí do skupiny probíhá po domluvě s rodičem s ohledem na specifické potřeby dítěte. Skupina je určena těm, kteří chtějí zlepšit své sociální a komunikační dovednosti, poznat nové lidi, trénovat spolupráci, prohlubovat sebepoznání a povídat si o různých tématech, jako jsou například vztahy, škola, rodina apod.