Nabízíme:

 • BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ - klientům nabízíme bezpečný prostor pro sdílení obtížných situací, řešení konfliktů či nedorozumění s důrazem na potřeby všech zúčastněných stran.
 • ODBORNOST - naši pracovníci jsou kvalifikovanými profesionály, kteří se celoživotně vzdělávají ve svém oboru a prochází pravidelnou supervizí.
 • DISKRÉTNOST - veškeré informace považujeme za důvěrné a bez vědomí klienta je neposkytujeme třetím stranám.
 • DOSTUPNOST - naše služby jsou pro cílovou skupinu zdarma.
 • PARTNERSTVÍ - klienty považujeme za rovnoprávné partnery a snažíme se přizpůsobit způsob práce jejich individuálním potřebám a možnostem.
 • RESPEKT - nehledáme odlišnosti mezi námi a klienty, ale snažíme se vidět to, co máme společné. Respektujeme jakoukoliv životní situaci a postoj k ní, rozdílné hodnoty a názory.

S čím Vám můžeme pomoci:

 • NESHODY V RODINĚ (výchovná nejednotnost rodičů, neshody mezi jednotlivými členy, rozvodové situace, dlouhodobé konflikty mezi sourozenci, komplikované vztahy v rodině)
 • VÝCHOVNÉ OBTÍŽE (nerespektování autorit ve škole i doma, záškoláctví, lhaní, útěky z domova, školní neúspěšnost, agresivita, experimenty s návykovými látkami a závislostní chování)
 • VZTAHY S VRSTEVNÍKY (neporozumění okolí, konflikty nebo odmítání spolužáky, absence kamarádů, zkušenost se šikanou na straně oběti i agresora a další)
 • NÁROČNÉ SITUACE (stavy po rozchodech, rozvodech, vyrovnávání se se ztrátou, prožitá traumata či krize, obavy o sebe či někoho blízkého a další)
 • OSOBNOSTNÍ A PSYCHICKÉ PROBLÉMY (neklid, úzkosti, nesoustředěnost, depresivní ladění, potíže s jídlem, pomočování, psychosomatické obtíže apod.)

Obrátit se na nás můžete i v jiných situacích.

Co Vás u nás čeká?

1. Objednání - na první konzultaci je třeba se předem objednat (telefonicky, e-mailem nebo osobně), abychom mohli zaručit dostatek společného času.

2. První kontakt – naše sociální pracovnice si Vás pozve na osobní schůzku s cílem zmapovat aktuální situaci. Na základě této schůzky pak zvolíme nejvhodnější způsob spolupráce a nabídneme Vám přesný termín setkání s konkrétním odborným pracovníkem. Preferujeme, aby na toto setkání přišel pouze iniciátor kontaktu.

3. Konzultace – na prvním setkání s klíčovým pracovníkem vytvoříte plán spolupráce, domluvíte se na přibližném počtu setkání, frekvenci, účastnících apod.