Nabízíme:

S čím Vám můžeme pomoci:

Obrátit se na nás můžete i v jiných situacích.

Co Vás u nás čeká?

1. Objednání - na první konzultaci je třeba se předem objednat (telefonicky, e-mailem nebo osobně), abychom mohli zaručit dostatek společného času.

2. První kontakt – naše sociální pracovnice si Vás pozve na osobní schůzku  s cílem zmapovat aktuální situaci. Na základě této schůzky pak zvolíme nejvhodnější způsob spolupráce a nabídneme Vám přesný termín setkání s konkrétním odborným pracovníkem. Preferujeme, aby na toto setkání přišel pouze iniciátor kontaktu.

3. Konzultace – na prvním setkání s klíčovým pracovníkem vytvoříte plán spolupráce, domluvíte se na přibližném počtu setkání, frekvenci, účastnících apod.