RODIČ

Dobrý den,

to, že jste zavítali na naše stránky může znamenat, že se s vaším dítětem děje něco, s čím už si nevíte rady a možná zvažujete odbornou pomoc. Vaše dítě se vám odcizilo, chová se najednou nějak jinak, domů chodí o pár hodin později, než bylo domluveno, ze školy přišly zprávy, že je drzé, zlobí, ubližuje ostatním. Možná právě prožíváte těžký rozchod s partnerem a máte obavy z dopadů, které to na vaše dítě může mít. Třeba jste si všimli, že váš potomek si začal ubližovat, odmítat jídlo nebo se bojí chodit do školy. Může jít i o změny v chování - dítě je úzkostné či se nepřiměřeně vzteká a je agresivní, případně se vám svěřilo, že je delší dobu skleslé a bez nálady. Je v pořádku, že na řešení obtíží nechcete být sami a je normální říct si o pomoc.

Co vám v těchto případech můžeme nabídnout:

Individuální a rodinné poradenství - Poradenské služby nabízíme klientům, kteří přicházejí s konkrétní obtíží a hledají rychlou pomoc při jejím řešení nebo pomoc s orientací v problému.

Individuální a rodinnou terapii - Jejím důležitým prvkem je navázání vztahu mezi klientem a pracovníkem. Je indikována u závažnějších a déle trvajících potíží, cílem je nastavení trvalých změn, na kterých se podílí sám klient.

Terapii partnerského vztahu - U partnerských vztahů v krizi, kdy neshody mezi rodiči nějakým způsobem ovlivňují dítě. Doporučujeme ji v případech, kdy oba partneři chtějí své potíže řešit i jinak než rozchodem nebo při rozchodu zmírnit trauma dítěte.

Rodinnou a rozvodovou mediaci - Často na doporučení spolupracujících institucí - OSPOD či soudu, ale i v dalších případech, kdy rodiče k uzavření fungujících dohod potřebují neutrální půdu a pomoc nezaujatého odborníka.

Psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku - Specializovaná vyšetření dětí či dospívajících, která však nemohou nahradit závěry z Pedagogicko - psychologické poradny a pro rodinu mají jen orientační význam, mohou však pomoci při výběru střední školy či s nalezením příčiny školních neúspěchů.

Krizovou intervenci - V případě náhlého závažného problému, který vyžaduje okamžité řešení. Jde o krátkodobou pomoc zaměřující se na akutní ošetření emocí, doporučení dalších postupů, popř. předání dalších kontaktů či informací.