Podpůrné skupiny pro děti a dospívající

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme dvě podpůrné skupiny pro děti a dospívající. Skupina je určena těm, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti, prohloubit poznání sebe sama, zlepšit své sebevědomí, potřebují prostor pro sdílení vlastních témat, chtějí se naučit zacházet s emocemi, se stresem, relaxovat nebo poznat nové kamarády. 

Skupina pro děti (2.-7. třída) bude probíhat jednou za dva týdny a to každé sudé úterý v 15:30 - 17:00

Skupina pro dospívající dívky bude probíhat každé liché úterý v čase 16:00 - 17:30.

Skupinu vede vždy dvojice pracovníků SVP Felix Frýdlant, aktivity probíhají hravou a interaktivní formou. Nové členy do skupiny budeme nabírat po celý školní rok (až do naplnění kapacity skupiny). Pro více informací a přihlášení prosím volejte na číslo: 770 197 889. 

Účast na skupině je pro klienty bezplatná.

Rozšíření služeb SVP Felix i pro zájemce mimo Mikroregion Frýdlantsko

Díky finanční podpoře Libereckého kraje můžeme naše služby poskytovat i klientům mimo Mikroregion Frýdlantsko, kteří to k nám mají spádově blíž než do jiných SVP. Týká se to především okolí Chrastavy, Hrádku nad Nisou, Mníšku a Oldřichova v Hájích.

Prohlášení o přístupnosti

Středisko výchovné péče Frýdlant se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Více viz: http://www.ddu-liberec.cz/novinka/36